“Met de aangereikte methoden en instrumenten van Trifier merken we dat het team meer grip heeft en zich zekerder voelt”

Hulpvraag
“Onze professionals bieden thuisondersteunende diensten voor iedereen, van jong tot oud. Wanneer zij op huisbezoek zijn, doen zich soms situaties voor waarin zij zich kwetsbaar of onveilig voelen. Bijvoorbeeld in situaties waarbij verslavingsproblematiek of psychiatrische ziektebeelden een rol spelen. We willen onze professionals handvatten bieden om hier op een adequate, veilige en cliëntvriendelijke manier mee om te gaan. Zodat zij meer controle en grip hebben als dat nodig is.”

Resultaat
“Trifier heeft ons hierbij ondersteund middels twee workshops voor zowel onze hulpverleners als de directieleden. Tijdens de workshops zijn concrete praktijkervaringen aan bod gekomen en hebben we methoden en instrumenten aangereikt gekregen. Bijvoorbeeld om vooraf een goede inschatting te kunnen maken en voorzorgsmaatregelen te treffen, maar ook om op de juiste manier te de-escaleren. We zijn met deze methoden aan de slag gegaan en we merken dat het team meer grip heeft en zich zekerder voelt. Vanuit de directie kunnen wij onze mensen hierbij gerichte ondersteuning en coaching bieden. Het was plezierig te ervaren dat de trainers van Trifier zelf veel ervaring hebben in de zorgpraktijk. We hebben de workshops als heel herkenbaar en leerrijk ervaren!”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders