“Mensen binnen Yulius zijn terecht kritisch. Dat de waardering omhoog gaat is dan des te mooier om te zien”

Jan Jongbloed vertelt hoe Yulius in contact is gekomen met Trifier. “Binnen Yulius werd, door de fusie, duidelijk dat er nu gewerkt werd met twee verschillende ‘stijlen’ agressietraining in de organisatie. De tot dan apart opererende fusiepartners waren op verschillende wijzen getraind. Die twee stijlen wilden we integreren. We hadden een helder beeld met wat voor soort partij we dit samen wilden doen. Geen leverancier maar een partner. Die mee kan gaan in de ontwikkeling. Met Trifier’s Frank van Gool hadden we een concreet gesprek en een goed onderbouwd aanbod. Precies wat ze zochten en nodig hadden.”

Bereidheid
Binnen elke organisatie, bedrijf of instantie is er een eigen cultuur. Die cultuur geeft herkenning, houvast. Wanneer, zoals bij een fusie, twee culturen samenkomen vraagt dat vaak extra aandacht. Daar waar ze elkaar versterken en daar waar het misschien wat lastiger wordt. Jan vult aan dat Trifier daar ook een rol in heeft gespeeld om dit te begeleiden. Het gezamenlijke doel werd duidelijk. “Trifier toont bereidheid om in de organisatie, waarmee ze samenwerken, te investeren aldus Jan.”

Belangrijk inzicht
De training heeft Yulius een belangrijk inzicht gegeven. Jan: ”Trainingen leiden niet altijd overal tot hetzelfde resultaat. Dat maakte dat wij nu drie soorten trainingen hebben, meer gericht op wat nodig is op de betreffende afdelingen. Dat hebben we in samenwerking met Trifier vormgegeven.” Jan vertelt verder: “Nadat de trainingen doorontwikkeld zijn zien we dat de waardering omhoog gaat. Mensen binnen Yulius zijn terecht kritisch. Dat de waardering omhoog gaat is dan des te mooier om te zien.”

Doel voor ogen
Jan legt uit: “Het voornaamste doel van de trainingen was om iedereen getraind te krijgen op dezelfde manier. Het tweede, bijkomstige doel, is om die trainingen vervolgens meer maatwerk te kunnen maken. Dus eerst de basis en dan het vervolg. Om meer verdieping te krijgen.” “En het mooie”, zegt Jan, “is dat de effecten zijn verbeterd en de kosten om dit te bereiken niet omhoog zijn gegaan.”

Toegevoegde waarde
Jan is er uitgesproken over, Trifier beveelt hij andere organisaties zeker aan. “De toegevoegde waarde als partner in plaats van als leverancier, de bereidheid die Trifier laat zien, en ook hoe ze het intern regelen. Op een gegeven moment is Lotte ook meegekomen met Frank en dat heeft absoluut meerwaarde. Trifier is een open organisatie en bespreken dingen ook echt. Dat brengen ze zelf. Er is echt wederzijds vertrouwen tussen ons.”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders