Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken
Omgaan met spanningsvolle situaties in een ziekenhuis

“Medewerkers voelen zich veiliger, kunnen beter omgaan met spanningsvolle situaties. En dit resulteert in minder agressiemeldingen”

Het UMC en haar medewerkers werken elke dag aan het verder verbeteren van de zorg en de gezondheid van mensen. Vooraan staan is niet genoeg. Ze willen vooroplopen en de zorg in Nederland verder brengen.

Ruim 10 jaar geleden startte de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht structureel met het verzorgen van trainingen op het gebied van “Omgang met Agressie” via de op Amerikaanse leest gesneden trainingen CPI/MAPA. Na 10 jaar verzorging van deze trainingen was de koek op. Waar het UMC op een gegeven moment vooral tegenaan liep was de manier van trainen. Alles was gestandaardiseerd en geprotocolleerd. Er was geen ruimte voor eigen inbreng. En de lesstof was alleen verkrijgbaar in het Engels. Carry: “Dit paste niet meer in waar we voor staan en voor gaan. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere partij. Een Nederlandse, omdat dat toch makkelijker werkt in de afstemming en in de trainingen zelf. Ik had hele positieve verhalen over Trifier gehoord. We maakten kennis en dat voelde meteen goed. Onze samenwerking begon.”

Zo kwam het UMC terecht bij Trifier voor een gedegen Train-de-Trainer opleiding, gericht op Vroeg signalering en de-escalerend werken. Er zijn in totaal 8 medewerkers opgeleid als interne trainer. De sleutelrol die zij hebben is om het thema veilige zorg in de organisatie actief te houden en te borgen. Deze 8 interne trainers zijn tijdens de leergang gelijk aan de slag gegaan met het trainen van hun collega’s volgens de Trifier methode; op de juiste manier begeleiden en trainen als het gaat om bejegening, agressiepreventie en het gebruik van zo min mogelijk vrijheidsbeperkende interventies.

De positieve resultaten daarvan zijn terug te zien in de evaluaties, die de cursisten na elke training invullen. Op de vraag ‘wat vind je van de training?’, was de reactie 100%, positief! Een kleine greep uit de reacties volgens Carry: “Goede afstemming van theorie en praktijk, veel ruimte voor eigen ervaring en fijne samenwerking met de acteur, laagdrempelig”.

Wat ook uit de reacties blijkt is dat medewerkers de eigen inbreng heel erg waarderen. En dat medewerkers zich veiliger voelen en geleerd hebben beter te kunnen omgaan met spanningsvolle situaties. Carry: “Dit zal uiteindelijk resulteren in minder agressie meldingen.”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders