Veilig werken in spanningsvolle situaties

Organisatiebrede ontwikkeltrajecten
voor zorg & onderwijsprofessionals

Goede en humane zorg begint hier

0 +
Jaar ervaring
0 +
Professionals getraind
0 +
Organisaties ondersteund

Waarmaken

Je krijgt training van experts met ruime ervaring in de praktijk en opgeleid in de Trifier methodiek. Ons team heeft jarenlange (leidinggevende) ervaring en heeft zelf gewerkt als professional in uiteenlopende sectoren in Zorg, Welzijn en (speciaal) Onderwijs.

Resultaat: groei

We trainen in kleine groepen. Met volop aandacht voor het individu en ook voor de groep als geheel. Langs de randjes van je comfortzone ontdek je je grenzen en leer je deze te stellen. Gevolg: bewustwording van je eigen rol en zelfvertrouwen. Morgen beter dan vandaag!

Visie in de praktijk

Alles start met een heldere visie. Daar wordt vervolgens het plan en de werkwijze aan getoetst. We stemmen af op de hulpvraag en bouwen voort op de basis die er al is. Waardoor het werk in de praktijk makkelijker wordt. Immers, de visie is nu voor alle medewerkers duidelijk.

Onmacht geeft stress

Werken in de zorg betekent voor hulpverleners soms ‘geconfronteerd’ worden met complexe communicatie en spanningsvolle situaties en (samen)werken onder druk. Het is dan in ieders belang om onveilige situaties tijdig te signaleren en in samenwerking de juiste begeleiding en vaardigheden in te zetten op momenten van crisis.
 
Hoe?
Leer methodisch werken, óók in complexe situaties, met praktische tools voor een veilige en vrije omgeving.
Train-de-Trainer

Zorgprofessional een vraag aan jou

Zou jij met een gerust hart een familielid op je eigen afdeling in jouw organisatie laten opnemen? Als het antwoord op deze vraag NEE is, dan loopt er iets niet lekker. In het team, in de werkwijze of in de visie van de organisatie.

Wij helpen graag met praktische handvatten en bewezen methodieken onder begeleiding van experts met ruime ervaring in de praktijk en opgeleid in de Trifier methodiek.

Omdat… Jij je als professional op het werk veilig wilt voelen. En na het werk trots wil thuiskomen. Wetende dat je hebt bijgedragen aan goede en veilige zorg. 

  • hoe je omgaat met spanningsvolle situaties en dreigend gedrag.
  • hoe je een hoge werkdruk kan verlagen.
  • hoe je als team professioneel communiceert.
  • hoe je een complexe situatie ombuigt naar een gewenste situatie.
  • wat er in het team en de organisatie moet gebeuren om dit te waarborgen.

Ons aanbod

Van organisatie- en teamtrainingen tot individuele begeleiding

Training De-escalerend werken

Vaardigheden en Deskundigheid

Waar ligt jouw grens? Wanneer is gedrag grensoverschrijdend? Leer (non)verbale uitingen van grensoverschrijdend gedrag en agressie te herkennen en hier de-escalerend op te interveniëren. En versterk je zelfvertrouwen en veiligheidsgevoel.

Train-de-Trainer

Samenwerking en Teamontwikkeling

Ontwikkel een open team met meer zelfvertrouwen in het signaleren en voorkomen van spanningsvolle situaties. En handelingsalternatieven om hier op een uniforme en cliëntvriendelijke manier mee om te gaan.

Borging en Continu leren

Het aantal agressie-incidenten en gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de zorg nemen toe. Hoe houd je blijvend aandacht voor veiligheid? Hoe blijf je anticiperen op de veranderende (werk)omgeving?

Klantervaringen

“Bewustzijn van je eigen handelen wordt zichtbaar, en wat dat doet met het gedrag van de cliënt”
“Medewerkers voelen zich veiliger, kunnen beter omgaan met spanningsvolle situaties. Dit resulteert in minder agressiemeldingen
“Meer grip op moeilijke situaties, bekwaamheid en vertrouwen. En beduidend minder escalaties

"Er was behoefte aan een andere aanpak om met agressie om te gaan. Trifier sluit daar met hun visie en methodiek naadloos op aan."

Eric Irausquin – Manager GGzE Zorg & Veiligheid en intensieve behandeling

Waarom Trifier?

Trifier is hét opleidings- en expertisecentrum voor professionals, op gebied van complexe communicatie en de-escaleren van spanningsvolle situaties en agressie. We geven praktische handvatten om gedrag van mensen te analyseren en doelbewust middelen en vaardigheden in te zetten om dit gedrag te beïnvloeden, met blijvende impact. Van praktische trainingen voor professionals en teams tot advisering en onderzoek op strategisch niveau en veiligheidsbeleid.

Onze missie: álle zorg & onderwijsprofessionals in Nederland en België trots op hun werk

Een greep uit onze samenwerkingen

“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen”

Natasja van Vlerken-Wolterman, Directeur Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen

Trifier in de media

Neem contact met ons op

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders