cropped-Trifier-logo-2.png
Zoeken

Samenwerken aan veiligheid

(Bege-)leiden van leren in teamverband

Veiligheid is op alle organisatorische niveaus een vraagstuk.
• De individuele medewerker heeft te maken met zijn persoonlijke veiligheid en de kennis, houding en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.
• Organisaties werken aan hun imago, de kwaliteit en de sociale veiligheid en formuleren doelstellingen en implementeren plannen.
• En daartussen zit het team waarin de teamleden met elkaar samenwerken, elkaars veiligheid creëren en het afdelingsklimaat bevorderen.

In deze blog zoomen we in op het teamniveau.

Het werken in teamverband vraagt om een goede balans tussen cohesie en diversiteit, tussen steun en kritisch vermogen en tussen de individuele en de groepsbelangen. Dat is niet eenvoudig. Een team heeft allerlei uitdagingen die het leren, samenwerken, beslissen en de veerkracht beïnvloeden.
En laat het nou net zo zijn dat dit de belangrijkste ingrediënten zijn voor de ontwikkeling van teams en hun teamleden. De wijze waarop een team in staat is om zich aan te passen aan de verscheidenheid aan situaties is van doorslaggevende betekenis voor de manier waarop kan worden aangesloten en meebewogen in een veilig klimaat. En dus betekenisvol voor de wijze waarop de patiënt, cliënt of bewoner wordt bejegend.
Teams moeten samen leren van incidenten, vanuit een meervoudig perspectief problemen analyseren en besluiten nemen. De teamleider, afdelingshoofd, teamcoach of adviseur die teams begeleidt bij verbeter- en ontwikkelprocessen op teamniveau, heeft daarin een belangrijke rol. Zowel in zelforganiserende teams als teams met een manager.

We krijgen vaak vragen vanuit de operationeel leidinggevenden van onze klanten. Dit zijn vragen als:
• Hoe krijg ik het team gemotiveerd om kritisch naar zichzelf te kijken?
• Mijn team treedt daadkrachtig op. Hoe kan ik ze helpen meer te reflecteren (zonder de daadkracht te verliezen natuurlijk).
• In mijn team spreken mensen elkaar niet aan, hoe krijg ik dat voor elkaar?
• Hoe krijg ik een zinnige verbetercyclus op gang n.a.v. incidenten?
• Ik heb een team waar de fut uit is, de teamleden hebben het wel gezien en werken niet met passie, wat kan ik daarmee?
• We hebben een aantal sterke geroutineerde teamleden, het valt voor jonge mensen niet mee om daarbij aan te sluiten. Hoe krijgen we dit proces op gang?
• Moeten we nu per team of met samengestelde groepen trainen?

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Ze geven echter duidelijk aan hoe belangrijk men de samenwerking en teamdynamiek vindt als het gaat over veiligheid. Het vraagt een grondige analyse om de juiste antwoorden, op maat, te geven. Een paar tips, vanuit onze visie, zijn in het algemeen zeker wel te geven:
• Stel de vragen die aan ons gesteld worden ook aan het team zelf.
• Denk af en toe met het team na over de teamprocessen.
• Parallelprocessen zijn erg sterk; laat zelf het gedrag zien dat je bij de teamleden wil stimuleren.
• Breng leercycli op gang op de werkvloer, gebruik verschillende reflectiemethoden om dit te bereiken. SAPREA biedt daarvoor een goede structuur.
• Het omgaan met ‘moeilijk’ gedrag heeft altijd samenwerkingsaspecten, geef die in elk trainingstraject een plaats.
• Train de vaardigheden zoveel mogelijk in teamverband zodat ook de samenwerkingsfactoren kunnen worden besproken en meegenomen.

Is dat alles? Nou…..
Is dat makkelijk? Nee.
Maar als verandering een verlangen is en (nog) geen noodzaak. Dan is het de moeite waarde om hiermee tijdig en preventief aan de slag te gaan.

Benieuwd naar waar de focus moet liggen en welke vragen echt beantwoord moeten worden alvorens concrete stappen te ondernemen? Plan dan een persoonlijk gesprek met ons in. Samen kijken we wat voor uw team de beste manier is om van het samenwerken aan veiligheid een succes te maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Checklist: Veilig werken bij incidenten

Download gratis Checklist

De afgelopen jaren hebben wij duizenden professionals van organisaties in Zorg, Welzijn en Speciaal Onderwijs geadviseerd en getraind in omgaan met bejegening, veiligheid en agressie. We analyseerden vele situaties en we leerden deze professionals methodisch werken in complexe (gedrags)situaties. Hierdoor weten we nu precies wat werkt, en wat absoluut níet werkt, bij incidenten.

Deze checklist geeft je heldere inzichten in:

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders